1b2de4d9-fca2-40a8-b109-11c37bfcc6dc

Hér að neðan má finna hljóðupptökur af fyrirlestrum málþingsins, Menntun til framtíðar: Háskólamenntaðir án atvinnu - vannýttur auður, sem haldið var 18. mars sl. á Fosshótel Reykjavík. Mörg áhugaverð erindi voru flutt sem leiddu af sér fjölbreyttar umræður. 
Því miður eru sumar upptökurnar í lakari gæðum en aðrar vegna tæknilegra örðugleika sem upp komu.

Smellið á titla fyrirlestra til þess að nálgast upptökurnar.

 
 
Aðalfyrirlesarar:

LEADING THE YOUNG - New leadership paradigm for the "industrialization hangover".
Dr. Tuomas Auvinen, deildarforseti Síbelíusar Akademíunnar við Listaháskólann í Helsinki.

The world of work is changing. The creative class is increasingly important for the success of organizations as more and more work is being done with innovative brain power in the industrialized countries. The young generations and digital natives have changing expectations for organizations, and they expect individual leadership in exchange for their commitment. Increasingly the young professionals opt to work outside big organizations and become self-employed or join small start-ups.
The leadership models of the industrial era are becoming obsolete in this "industrialization hangover" and a new paradigm of leadership is emerging. The models previously employed in the arts sector have a lot to contribute to this change. The ways to balance freedom and control, letting visions emerge rather than dictate them, and "leading without leading" in order to fully engage employees are the way forward. This presentation explores these topics and proposes a new way of leading the creative class and the innovative young generations.

Háskólamenntaðir á vinnumarkaði.
Dr. Katrín Ólafsdóttir, lektor við Viðskiptadeild Háskólans í Reykjavík.

Fjöldi háskólamenntaðra á Íslandi hefur aukist til muna síðustu ár og áratugi. Því er ekki úr vegi að staldra við og velta fyrir sér hver er ávinningurinn með háskólanámi. Í hagfræðinni er ávinningur náms oft metinn út frá kenningum um mannauð. Í erindi mínu fjalla ég um kenninguna um mannauð og aðrar tengdar kenningar og hvernig fjárfesting í mannauði skilar sér á vinnumarkaðinn. Ég skoða fjölda einstaklinga sem hafa útskrifast úr háskóla síðustu ár eftir greinum, kyni og aldri og tengi við fjölda háskólamenntaðra einstaklinga sem eru atvinnulausir eða utan vinnumarkaðar. Einnig skoða ég erlendan samanburð. Að lokum horfi ég fram á veginn og fjalla um ný störf á vinnumarkaði og hvernig búast má við að vinnumarkaðurinn mæti meira framboði á háskólamenntuðum starfsmönnum.

Hvernig nýtist háskólamenntun á vinnumarkaði?
Karl Sigurðsson, sviðsstjóri hjá Vinnumálastofnun.

Í erindinu verður fjallað um samspil menntunar og hæfni fólks og starfsvettvangs. Farið verður yfir þær miklu breytingar sem orðið hafa á vinnumarkaði síðustu áratugi þar sem háskólamenntuðum  hefur fjölgað mikið og miklar breytingar hafa orðið á tegundum starfa og atvinnugreinastrúktúr. Horft verður til næstu 15 ára og reynt að leggja mat á líklega þróun á vinnumarkaði og stöðu háskólamenntaðra um 2030. Þetta verður skoðað í alþjóðlegu samhengi, einkum verður horft til nágrannaríkja okkar í Evrópu. 
Sem innlegg í umræðu um hvort háskólamenntun sé vannýttur auður verður atvinnuleysi háskólamenntaðra greint og kafað dýpra í hver sé staða mismunandi hópa háskólamenntaðra á vinnumarkaði. Atvinnuleysi er þó aðeins ein birtingarmynd þess að menntun og hæfni sé vannýtt, önnur hlið á þeim peningi sem einnig verður velt upp er hvort háskólamenntaðir séu í einhverjum mæli í störfum sem ekki krefjast háskólamenntunar. Skoðuð verður staða kynja hvað þetta varðar, staða útlendinga og annarra bakgrunnshópa.

 
15 mínútna erindi

Er til verðmiði á menntun?
Hörður Vilberg
, forstöðumaður samskipta hjá SA.

Öll erum við sammála um mikilvægi menntunar í nútímasamfélagi. Það þarf ekki að fara mörgum orðum um mikilvægi verkfræðinga, lækna, lögfræðinga, sálfræðinga, kennara, viðskiptafræðinga og svo mætti áfram telja. En í umræðu um að menntun verði að meta til launa vaknar sú spurning hvort til sé einhlítur verðmælikvarði á menntun. Eru allar BA/BS gráður jafngildar? Meistaranám og doktorsgráða. Gildir einu í hvaða greinum? Er reynsla metin að verðleikum? Er hún minna virði en formleg menntun? Leitast er við að svara þessum spurningum og hvort hægt sé að setja reglustikuna á verðmæti menntunar eða hvort réttara sé að leyfa lögmálum framboðs og eftirspurnar að ráða för. 

Öryrkjar og vinnusamningar - áskoranir og hindranir.
Ellen Calmon, formaður Öryrkjabandalagsins.

Fjallað verður um vinnusamninga öryrkja sem vistaðir hafa verið hjá Tryggingastofnun ríkisins en hafa nú færst á hendur Vinnumálastofnunar. Þá verður fjallað um mikilvægi þess að þeir öryrkjar sem eru á vinnusamningum fái laun í takti við menntun þeirra.

Við borgum myndlistarmönnum.
Jóna Hlíf Halldórsdóttir, myndlistarkona og formaður SÍM.

Herferðin, "VIÐ BORGUM MYNDLISTARMÖNNUM", hófst 20. nóvember 2015. Tilgangur hennar er að efla starfsvettvang myndlistarinnar og bæta kjör og stöðu myndlistarmanna. Það er undantekning meðal annarra listgreina, að listamenn með reynslu og sérþekkingu á sínu sviði fái ekki greitt fyrir vinnuframlag sitt.Það er eðlileg krafa að myndlistarmenn séu metnir að verðleikum á sama hátt og aðrir listamenn.
Þungamiðja herferðarinnar er drög að samningi um þátttöku og framlag listamanna til sýningahalds. Drögin geta orðið grundvöllur að samningi við öll listasöfn á Íslandi og sýningar í galleríium, sem fjármagnaðar eru af opinberum aðilum, að hluta eða öllu leyti.

Pörun á vinnumarkaði, misræmi milli færnistigs vinnuafls og færniþarfar vinnumarkaðarins.
Hallveig Ólafsdóttir, hagfræðingur hjá Samtökum fyrirtækja í sjávarútvegi

Einstaklingar taka ákvörðun um að fjárfesta í eigin mannauð en hættan getur verið að sú fjárfesting ávaxtar sig ekki að fullu þar sem einstaklingar fá ekki vinnu við hæfi. Þróun atvinnugreina og samfélagsins eru lykilþættir í að greina færniþörf vinnumarkaðarins til þess að hægt sé að tryggja að vinnuaflið sé með færnistigið sem til þarf.

Framtíðarþróun á vinnumarkaði. Er atvinnuöryggi liðin tíð?
Dr. Árelía Guðmundsdóttir, dósent við Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands.

Í erindinu er fjallað um framtíðarþróun á vinnumarkaði. Ýmsir spá því að atvinnuöryggi og hefðbundinn starfsferill, þar sem fólk byrjar hjá einum atvinnurekanda eftir háskólanám og heldur áfram að "vinna sig upp", sé liðin tíð. Háskólamenntaðir einstaklingar geta gert ráð fyrir að vinna hjá fleiri atvinnurekendum, vera sjálfstæðir og að byggja starfsferil sinn upp á fjölbreyttari máta en áður.
           


 
        #MenntuntilFramtíðar                                                              #ReykjavíkurAkademían
FaLang translation system by Faboba